Par Moment

Misija

Dodiet iespēju un iedvesmojiet radītājus un darītājus visaptverošā veidā, lai pilnībā atraisītu viņu potenciālu

Solījums

Ļaujiet mūsu lietotājiem justies pilnvarotiem uzticēties savām spējām un prasmēm un tādējādi sagatavoties sasniegt nākamo līmeni, gūt iedvesmu un visefektīvākajā veidā risināt jaunus, ambiciozus projektus ar labākiem rezultātiem.

Vērtības

  • Atjautība: Mūs aizkustina dziļa izpratne par mūsu galalietotāju vajadzībām, un mēs viņus atbalstām, iedvesmojam un virzām. Viss, kas viņiem varētu būt nepieciešams ceļojuma laikā, ir viegli pieejams (intuitīvi un „plug + play” interfeisi - nav piekļuves šķēršļu vai laika ierobežojumu) un ir viegli sasniedzams - neatkarīgi no tā, kāds prasmju līmenis viņiem ir vai kas viņiem nepieciešams. Un, ja mums vēl nav risinājuma, mēs to atradīsim.
  • Darītāju mentalitāte: Mēs esam pārliecināti, ka darītāju mentalitāte var atraisīt negaidītas spējas un iespējas, un tāpēc mēs atbalstām un iedrošinām darītājus.