Skip to Content

KOPĀ MĒS SASNIEDZAM ĻOTI DAUDZ

MŪSU​ CENTIENI

Mūsu pasaule ir pilna ar iespējām un nebeidzamām izdevībām. Mēs Moment vārdā esam gatavi iedvesmot jūsu bezbailīgo personības daļu, kura izdara to, kas darāms. Esam apņēmušies palīdzēt jums noticēt savām spējām, kā arī nodrošināt jums atbilstošus rīkus. Mūsu plašais produktu klāsts un nerimstošais atbalsts nozīmē, ka jūs un Moment kopā veidojat dinamisku duetu, kas pārvērš centienus par sasniegumiem. Tas attiecas arī uz mūsu ilgtspējības centieniem; kopā mēs varam pārvarēt tādus izaicinājumus kā videi draudzīgs iepakojums un oglekļa nulles emisijas sasniegšana.

APRITES PRINCIPS

PLASTMASAS MATERIĀLU SAMAZINĀŠANA, IZMANTOJOT IEPAKOJUMUS BEZ PLASTMASAS​

"Mūsu mērķis ir samazināt izmantoto iepakojuma materiālu daudzumu līdz minimumam, nezaudējot mūsu produktu kvalitāti, veiktspēju un drošību.

Šim nolūkam mēs īstenojam pāreju uz videi draudzīgu iepakojumu, izmantojot inovatīvu blisteru risinājumu, kas nesatur plastmasu.  Mēs uzņēmumā Henkel strādājam ar skaidriem mērķiem, tāpēc cenšamies, lai līdz 2025. gadam 100% mūsu iepakojuma varētu pārstrādāt un/vai izmantot atkārtoti."

PĀREJA UZ PĀRSTRĀDĀTIEM MATERIĀLIEM

"Ražojot Moment mēs saprotam, cik svarīgi ir panākt pāreju uz aprites ekonomiku. Tāpēc mūsu stratēģija tās veicināšanai ir balstīta uz četriem pamatprincipiem:

  1. Intelektisks iepakojuma dizains un iepakojuma materiālu samazinājums.
  2. No ilgtspējīgiem avotiem iegūtu materiālu izmantošana.
  3. Mūsu produktu dzīves cikla noslēgšana, jo to iepakojumu pēc lietošanas var pārstrādāt.
  4. Pētījumi, lai palielinātu atjaunojamo sastāvdaļu izmantošanu mūsu produktu sastāvdaļās."

VESELĪBA UN DROŠĪBA

MŪSU FORMULA BEZ ŠĶĪDINĀTĀJA​

Viens no mūsu mērķiem ceļā uz ilgtspējīgu vidi ir soli pa solim pāriet uz produktu ražošanu, kas nesatur šķīdinātājus, nesamazinot līmes stiprību. Jau 75% no Moment līmju sortimenta sastāv no šķīdinātājus nesaturošiem produktiem. Jaunākais piemērs ir jaunā universālā līme Moment 100% Adhesive, kas tika laista klajā visā Eiropā 2011. gadā — protams, bez šķīdinātājiem.

KLIMATS UN DABA

OGLEKĻA PĒDAS nospieduma samazināšana

Mēs uzņēmumā Moment esam apņēmušies strādāt, lai samazinātu emisiju daudzumu un izstrādātu risinājumus, kas veicinās dabas aizsardzību un atjaunošanu visā mūsu vērtību ķēdē. 

Šī iemesla dēļ mūsu ražotnē Hanoverē (Vācijā) tiek izmantota 100% atjaunojamā enerģija.