Skip to Content

Akcijas Noteikumi

MOMENT + CIRCLE K KARSTAIS DZĒRIENS, AKCIJAS NOTEIKUMI.

 1. Akcija „ Pērc Moment celtniecības līmi un saņem Circle K degvielas uzpildes stacijās BEZMAKSAS L izmēra karsto dzērienu!“ Akcija, kas notiek no 01.03.2023. līdz 31.03.2023. (turpmāk – akcija) un kuru organizē Henkel Balti OÜ (turpmāk – organizators).
  Komercreģistra kods: 14016654; adrese: Sõbra 61, 50106 Tartu, tālrunis 7305 800; e-pasts: henkel.balti@henkel.com.
 2. Akcijas periods: 01.03.2023.-31.03.2023.
 3. Akcijas norises teritorija: Latvijas Republika
 4. Akcijas norises kārtību organizators nosaka šajos noteikumos. Visi akcijas laikā pieņemtie organizatora lēmumi ir galīgi un saistoši visiem akcijas dalībniekiem.
 5. Akcijas norises laikā, iegādājoties Moment montāžas līmes kasetni, visos K Senukai (Kesko Senukai LV) veikalos tiks izsniegts kupons, ar kuru Cirkle K degvielas uzpildes stacijās varēs iegādāties L izmēra karsto dzērienu (kafiju, kakao vai tēju) par 0,00 EUR.
 6. Akcijā piedalās visas Moment kasetņu montāžas līmes (celtniecības līmes).
 7. Par katru akcijas laikā iegādāto Moment montāžas līmi ir tiesības saņemt vienu kuponu.
 8. Akcijas kuponi derīgi līdz 31.05.2023.
 9. Uz akcijas kupona jābūt salasāmam svītrkodam. Ja uz kupona esošais svītrkods ir bojāts, Circle K degvielas uzpildes stacijas darbiniekam nav pienākuma izsniegt bezmaksas karsto dzērienu vai atdot pircējam kuponu.
 10. Bezmaksas karstie dzērieni netiek izsniegti par kuponiem, par kuriem ir aizdomas, ka tie ir viltoti, un šādi kuponi pircējam netiks atdoti.
 11. Akcijas dalībniekiem izsniegtais kupons pēc dalībnieka pieprasījuma netiks aizstāts ar cita veida preci vai pakalpojumu, kā arī akcijas dalībniekam preces vērtība netiks izmaksāta skaidrā naudā, ja vien prece pēc organizatora ieskatiem nav aizstāta ar citu līdzvērtīgu preci.
 12. Nepārvaramas varas (force majeure) apstākļu gadījumā organizatoram ir vienpusējas tiesības atcelt akciju un akcijas dalībniekiem neizsniegt preces, par to nekavējoties paziņojot K Senukai (Kesko Senukai LV) veikalos un Cirkle K.
 13. Visi saistībā ar akciju radušies strīdi tiek risināti saskaņā ar Latvijas Republika likumdošanu.
 14. Visas pretenzijas par akcijas organizēšanu un/vai īstenošanu ir jāpaziņo akcijas organizatoram rakstiskā veidā pa e-pastu: henkel.balti@henkel.com vai zvanot uz kontakttālruni +372 7305 800.