Veselības un vides aizsardzība

Moment piešķir tev spēku!

Tas ir solījums, kas sniedzas daudz tālāk par tām robežām, kādas novelk padarīts darbs ar mūsu spēcīgo un ļoti kvalitatīvo produktu atbalstu lielā līmēšanas un blīvēšanas risinājumu klāsta ietvaros. Tas atspoguļo arī Henkel grupas – pasaules līdera ilgtspējības jomā – zīmola apņēmību nodrošināt lietotājus ar netoksiskām formulām, kas nekaitēs ne lietotāju veselībai, ne apkārtējai videi.

Un ar Moment mēs vienmēr dodam solījumus, ko turam. Tādēļ mūsu ilgtspējības stratēģija ir balstīta uz konkrētiem un reāliem plāniem.

Mūsu mērķis ir nodrošināt stabilus tirgus ar tādu visu mūsu produktu klāstu, kas nemaz nesatur šķīdinātājus. Izaicinošs uzdevums, jo mēs nekādā gadījumā nevēlamies pavājināt savu produktu veiktspēju. Varam lepoties, ka jau šobrīd esam šo mērķi realizējuši par 99%. Jaunākais labākais apliecinājums minētajam ir tas, ka 2012. gadā visā Eiropā tika laista klajā jaunā iedarbīgā universālā līme, kuras nosaukums ir 100% glue – protams, ar 0% šķīdinātāju.

Attīstības tirgos, ņemot vērā tirgus vajadzības un izejmateriālu vietējo pieejamību, mūsu mērķis ir nodrošināt visu savu produktu klāstu pilnībā bez toksiskiem šķīdinātājiem, tātad izslēdzot visus bīstamos šķīdinātājus no produktu formulām. Izaicinošs uzdevums, jo tas nozīmē ievērojamas investīcijas. Varam lepoties, ka jau šobrīd esam šo mērķi realizējuši par 95% visā pasaulē. Jaunākais labākais piemērs neapšaubāmi ir mūsu panākums – šķīdinātāja “toluēna” izslēgšana no visām mūsu kontaktlīmju formulām visā pasaulē. Līdz 2014. gadam Moment būs sasniedzis savu mērķi pilnībā atteikties no visiem bīstamajiem šķīdinātājiem.